Obrona pracy licencjackiej

PRACA LICENCJACKA – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Praca licencjacka to jeden z rodzajów pracy dyplomowej. Praca dyplomowa to pisemna praca, której napisanie i przedstawienie na egzaminie dyplomowym oraz wcześniejsze poddanie procedurze recenzji, jest konieczne do zdobycia dyplomu ukończenia szkoły bądź uczelni, a zarazem tytułu zawodowego lub stopnia naukowego. Praca licencjacka pozwala uzyskać tytuł licencjata.

OBRONA PRACY LICENCJACKIEJ – KIEDY 

Praca licencjacka pisana jest przez studentów na koniec studiów I stopnia licencjackich bądź w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Obrony prac dyplomowych na poziomie licencjatu zazwyczaj odbywają się po zaliczeniu trzeciego roku studiów. Aby student mógł bronić swojej pracy, musi na to otrzymać zgodę swojego promotora.

LEGITYMACJA STUDENCKA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW LICENCJACKICH 

Legitymacja ważna jest do 31 października, bez względu na to, czy student po obronie pracy dyplomowej kontynuuje studia, czy nie. Absolwent zobowiązany jest do oddania legitymacji studenckiej w swoim dziekanacie. Aby znów mógł poczuć się jak student może zacząć kolekcjonować naklejki hologramowe na legitymację studencką ELS.

Hologramy kolekcjonerskie ELS 31-03-2019 już w sprzedaży!