Nauczyciel akademicki

NAUCZYCIEL AKADEMICKI – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Nauczyciel akademicki to osoba, która zatrudniona jest w szkole wyższej na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym. Aby zostać nauczycielem akademickim potrzebne jest posiadanie wykształcenia w określonej dziedzinie naukowej. Nauczyciela akademickiego nie należy mylić z  nauczycielami zatrudnionymi w systemie oświaty.

NAUCZYCIEL AKADEMICKI – STANOWISKA:

Nauczyciel akademicki może być zatrudniony na stanowiskach takich jak:

  • pracownik naukowo-dydaktyczny lub naukowy z tytułem naukowym profesora jako profesor zwyczajny lub profesor nadzwyczajny,
  • pracownik naukowo-dydaktyczny lub naukowy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego jako profesor nadzwyczajny lub jako adiunkt,
  • pracownik naukowo-dydaktyczny ze stopniem naukowym doktora jako adiunkt lub jako asystent;
  • pracownik naukowo-dydaktyczny z tytułem zawodowym magistra jako asystent,
  • pracownik dydaktyczny ze stopniem naukowym doktora jako starszy wykładowca lub wykładowca,
  • pracownik dydaktyczny z tytułem zawodowym magistra jako wykładowca.

Już dziś zamów najnowszy hologram ELS 31-03-2019!