Najlepsze uczelnie w Warszawie

Chcesz studiować w Warszawie? Nie wiesz jaką uczelnię wybrać? Sprawdź nasze zestawienie najlepszych uczelni w Warszawie!

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 

Uniwersytet Warszawski jest największym jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce. Co roku ściga się z Uniwersytetem Jagiellońskim w rankingu najlepszych publicznych uczelni wyższych. Rok 2018 przyniósł UW pierwsze miejsce w rankingu „Perspektyw”. Uniwersytet został założony w 1816 – ma więc bardzo bogatą historię. Obecnie na UW studiuje ponad 40 tysięcy studentów. W skład Uniwersytetu Warszawskiego wchodzi 21 wydziałów, w ramach których studenci mogą kształcić się na ponad 100 kierunkach.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Politechnika Warszawska to publiczna politechnika założona w 1915 w Warszawie . Uczelnia od lat zajmuje pierwsze miejsce w Polsce w „Rankingu Szkół Wyższych” wśród uczelni technicznych publikowanym przez miesięcznik „Perspektywy”. Na uczelni studiuje ponad 33 tysiące studentów. Poza wydziałami w ramach uczelni funkcjonują jednostki takie jak: Centrum Studiów Zaawansowanych, Studium Wychowania Fizycznego, Studium Języków Obcych, Ośrodek Kształcenia na Odległość PW – OKNO PW oraz Szkoła Biznesu.

SGH – SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA WARSZAWA

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. W  latach 1949–1991 SGH funkcjonowała pod nazwą Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS). Obecnie na uczelni kształci się ponad 15 tysięcy studentów. Na SGH prowadzone są dwustopniowe studia stacjonarne i niestacjonarne. Pierwszym stopniem jest trwające sześć semestrów Studium Licencjackie prowadzące do uzyskania tytułu licencjata. Po uzyskaniu tego tytułu, studenci mogą przystąpić do rekrutacji i rozpocząć czterosemestralne Studium Magisterskie, które pozwala zdobyć tytuł magistra.

Na wszystkich uczelniach w Polsce, w tym tych w Warszawie, obowiązują identyczne legitymacje ELS, których ważność potwierdzają naklejki ELS. Jeśli chcesz poczuć się jak student, zacznij kolekcjonować hologramy els!

Już dziś zamów najnowszy hologram ELS 31-03-2019!