Najlepsze uczelnie w Lublinie

Chcesz studiować w Lublinie? Sprawdź nasze zestawienie najlepszych uczelni!

UNIWERSYTET MARII CURIE- SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to uczelnia publiczna, która swoje funkcjonowanie rozpoczęła w 1944 roku. UMCS kształci studentów na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na 80 kierunkach studiów oraz blisko 250 specjalnościach. Na uczelni studiuje ponad 20 tysięcy studentów. W ramach UMSC funkcjonują jednostki takie jak: Instytut Informatyki, Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii czy Inkubator Medialno-Artystyczny. W 2017 roku UMCS otrzymał Logo HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską.

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych powstał w 1918 roku i posiada aktualnie 10 wydziałów. Oprócz kampusu w centrum miasta, KUL posiada również swoje budynki w lubelskich Konstantynowie i Majdanku (dawne koszary). Na terenie KUL działają organizacje studenckie, m.in. Uczelniany Samorząd Studentów.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

Uniwersytet Medyczny w Lublinie to publiczna uczelnia medyczna. Powstała ona w 1950 jako Akademia Lekarska w Lublinie. Obecnie Uniwersytet Medyczny posiada 4 wydziały, w ramach których kształcą się studenci – przyszli medycy: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej.

Na wszystkich uczelniach w Polsce obowiązują identyczne legitymacje ELS, których ważność potwierdzają naklejki ELS. Jeśli chcesz poczuć się jak student, zacznij kolekcjonować hologramy els!

Już dziś zamów najnowszy hologram ELS 31-03-2019!