Najlepsze uczelnie w Gdańsku

Chcesz studiować w Gdańsku? Sprawdź nasze zestawienie najlepszych uczelni!

UNIWERSYTET GDAŃSKI 

Uniwersytet Gdański to polski uniwersytet, który został utworzony w 1970 w Gdańsku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Obecnie na uczelni studiuje około 30 tysięcy studentów. UG prowadzi nauczanie w ramach wydziałów takich jak: Wydział Biologii,
Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Historyczny, Wydział Filologiczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Oceanografii i Geografii czy Wydział Prawa i Administracji.

POLITECHNIKA GDAŃSKA 

Politechnika Gdańska jest państwową uczelnią wyższą o profilu technicznym w Gdańsku. Uczelnia ta znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich w Polsce według rankingu czasopisma „Perspektywy”.  Na 9 wydziałach studiuje około 18 tysięcy studentów na studiach inżynierskich i magisterskich realizowanych zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Poza wydziałami w ramach PG funkcjonują też jednostki takie jak: Biblioteka, Centrum Języków Obcych, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz Centrum Sportu Akademickiego.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (w skrócie AWFiS) to  publiczna szkoła wyższa, która założona została w 1969 roku w Gdańsku-Oliwie. Studenci kształcą się na różnych kierunkach w ramach 3 wydziałów: Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii, Wydziału Wychowania Fizycznego oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji. Przy uczelni działa też klub sportowy AZS-AWFiS Gdańsk, z którego wywodzi się wielu olimpijczyków.

Na wszystkich uczelniach w Polsce obowiązują identyczne legitymacje ELS, których ważność potwierdzają naklejki ELS. Jeśli chcesz poczuć się jak student, zacznij kolekcjonować naklejki ELS!

Już dziś zamów najnowszy hologram ELS 31-03-2019!