MOST

MOST – INFORMACJE PODSTAWOWE

MOST to polski  program mobilności studenckiej i doktoranckiej. Zapoczątkowany został  ponad piętnaście lat temu. W programie uczestniczy dwadzieścia Uczelni Fundacyjnych – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia oraz Uczelnie Stowarzyszone. Dotychczas z oferty Programu, na którą w każdej rekrutacji składa się ponad 500 kierunków i specjalności studiów, skorzystało już około 10 tysięcy osób. Do najczęściej wybieranych – przez studentów, chcących wziąć udział w wymianie, uczelni należą: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

MOST DLA KOGO?

W programie MOST wziąć udział mogą:

  • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
  • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia;
  • studenci po ukończeniu pierwszego semestru studiów II stopnia.

MOST – NA JAKI OKRES CZASU MOŻNA WYJECHAĆ?

Studenci mogą kształcić się na uczelni wyższej, innej niż macierzysta w ramach programu MOST, maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego. Istnieje możliwość dwukrotnego wyjazdu na dwa różne uniwersytety na okres jednego semestru lub na dwukrotnie na ten sam uniwersytet na oba semestry akademickie.

 

Już dziś zamów najnowsze hologramy kolekcjonerskie ELS 31-03-2019!