Ministerstwo Edukacji Narodowej

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w skrócie MEN, to  jeden z polskich urzędów administracji rządowej. MEN obejmuje zarządzanie działem administracji rządowej na płaszczyźnie oświaty i wychowania. Przez pewien czas funkcjonowało w Polsce jako Ministerstwo Edukacji i Nauki. MEN ponownie został przywrócony jako osobna jednostka w 2006 roku. Wówczas utworzone zostało też Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

MEN – CZYM SIĘ ZAJMUJE?

MEN zarządza działem edukacji i wychowania w rządzie polskim. Zajmuje się m.in.: organizacją roku szkolnego, opracowywaniem egzaminów zewnętrznych,  pomocą stypendialną dla uczniów, ustalaniem programów nauczania oraz podręczników w szkołach. Działalność Ministerstwa Edukacji Narodowej obejmuje też sprawy dotyczące wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnokształcącego, specjalnego i zawodowego.

REFORMY MEN 

Ostatnią, a co więcej jedną z głośniejszych reform MEN była likwidacja gimnazjów i przywrócenie dawnego programu szkolnictwa podstawowego w okresie 8 lat. MEN zajmuje się też reformami dotyczącymi podstawy programowej.

 

Hologramy kolekcjonerskie ELS 31-03-2019 – już w sprzedaży! Zamów teraz!