Maturzysta

MATURZYSTA – KTO TO? 

Maturzysta to osoba, która zdaje egzamin maturalny. Matura zastąpiła dawny egzamin dojrzałości i jest to egzamin  z materiału objętego programem nauczania z wybranych przez maturzystów wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej. Matura pozwala na aplikację na studia. Uczelnie wyższe w Polsce rekrutują na studia właśnie na podstawie wyników z egzaminów maturalnych.

MATURZYSTA – CO PO MATURZE?

Po maturze, absolwenci szkół średnich – liceów i techników udać się mogą na studia. Maturzyści zdają egzaminy z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym (z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki), a także z wybranych przez siebie przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Wybór przedmiotów zależy od zainteresowań ucznia oraz od wymagań uczelni na danych kierunkach. Na każdy kierunek wymagane są bowiem inne przedmioty, które brane są pod uwagę przy rekrutacji. Wyniki egzaminów maturalnych, maturzyści wpisują w specjalnych programach rekrutacyjnych. Wyższy wynik z matury, daje większe szanse na dostanie się na uczelnie.

STUDIA – LEGITYMACJA STUDENCKA 

Po zakwalifikowaniu się na uczelnię wyższą, studenci na wszystkich uczelniach w Polsce otrzymują legitymacje studenckie ELS. Legitymacja studencka potwierdza status studenta i pozwala na korzystanie ze zniżek oraz ulg studenckich. Aby legitymacja ELS mogła zostać uznana za ważną musi ona być potwierdzona przez aktualną naklejkę hologramową ELS. Naklejki takie mogą też być kolekcjonowane.

 

Hologramy kolekcjonerskie 31-03-2019 już w sprzedaży! – Zamów teraz!