Magister

MAGISTER – INFORMACJE PODSTAWOWE

Magister pochodzi od łacińskiego mistrz, nauczyciel. Magister to tytuł zawodowy nadawany przez uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Aby otrzymać tytuł magistra student musi uzyskać absolutorium, złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin magisterski. Warto zaznaczyć, że po niektórych kierunkach nie jest nadawany tytuł magistra, a inne tytuły mu odpowiadające np.: tytuł lekarza po ukończeniu kierunku lekarskiego czy tytuł lekarza dentysty po stomatologii. Aby uzyskać tytuł magistra na studiach drugiego stopnia, wcześniej trzeba legitymować się tytułem licencjata.

MAGISTER – CO PO UZYSKANIU TYTUŁU?

Po uzyskaniu tytułu magistra, można podjąć studia trzeciego stopnia – doktoranckie lub studia podyplomowe. Studia doktoranckie wiążą się zarówno z pisaniem pracy doktoranckiej, uczestniczeniem w zajęciach jak i prowadzeniem zajęć na uczelni. Studia magisterskie pozwalają na podjęcie pracy w danym zawodzie. Dyplom magistra zwiększa szanse na rynku pracy. Obecnie wykształcenie wyższe jest na tyle powszechne, że jest to jedno z podstawowych wymagań, jakie stawiają pracodawcy.

MAGISTER – LEGITYMACJA STUDENCKA 

Po zakończeniu edukacji na danej uczelni wyższej i uzyskaniu tytułu magistra należy oddać legitymację studencką ELS. Legitymacja potwierdza bowiem status studenta i jego obecność na liście danej uczelni. Legitymacja pozwala na korzystanie z ulg i zniżek, więc po obronieniu tytułu i oddaniu legitymacji przywileje te zostają nam zabrane. Po obronieniu tytułu magistra, można udać się na studia doktoranckie, w ramach których dostaje się Elektroniczną Legitymację Doktorancką. Ważność legitymacji potwierdza aktualna naklejka hologramowa.

Hologramy kolekcjonerskie na legitymację ELS 31-03-2019 – zamów już dziś!