Licencjat

LICENCJAT – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Licencjat to słowo pochodzące z języka łacińskiego licentiatus i oznacza tytuł nadawany w systemach szkolnictwa wyższego wielu krajów. W Polsce na uniwersytetach, nadaje się studentom po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Aby otrzymać tytuł licencjata należy ukończyć studia oraz obronić pracę dyplomową. Studia licencjackie trwają około 3 lata.  Po licencjacie studenci mogą udać się na studia drugiego stopnia, czyli studia magisterskie.

 

LICENCJAT – PRACA DYPLOMOWA 

Aby obronić tytuł licencjata nie wystarczy zdać wszystkich egzaminów i ukończyć studiów. Etapem kończącym proces edukacji na studiach pierwszego stopnia jest bowiem obrona pracy dyplomowej. Praca dyplomowa pisana jest pod nadzorem promotora, który wraz z komisją decyduje tym, czy student ukończy swoje studia. Studenci samodzielnie wybierają promotorów, pod kątem swoich zainteresowań.

LICENCJAT, A LEGITYMACJA STUDENCKA ELS

Jeśli student udaje się na studia magisterskie, po uzyskaniu tytułu licencjata, może on zachować legitymację, jeśli zostaje na tej samej uczelni. Jeśli kończy edukację na uczelni i podejmuje ją na innej lub rezygnuje z dalszego kształcenia, musi on oddać legitymację studencką. Legitymacja studencka to dokument, który potwierdza tożsamość studenta, dlatego też wraz z zakończeniem edukacji, należy ją oddać. Jeśli ukończyłeś studia licencjackie i chcesz się poczuć znowu jak student, możesz zacząć kolekcjonować hologramy na legitymację! Zamów je już dziś!

Hologram kolekcjonerski na legitymację ELS 31-03-2019! – Kup już dziś!