Lektoraty

LEKTORATY – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Lektoraty to zajęcia z języków obcych. Lektoraty prowadzone są na uczelni. Są to jedne z zajęć na polskich uniwersytetach. Studenci muszą zdać egzaminy językowe jeszcze przed ukończeniem studiów, tak aby mogli otrzymać dyplom. Aby studenci mogli się do nich przygotować, organizowane są właśnie lektoraty. Nie na wszystkich kierunkach, uczestnictwo w lektoratach jest obowiązkowe, jednakże zaliczenie lektoratów daje studentom także punkty ECTS.

LEKTORATY – DLA KOGO?

Na lektorat, organizowany w ramach uczelni wyżej, może się zapisać każdy student. Aby zapisać się na lektorat studenci muszą się zarejestrować przez internet za pośrednictwem systemu USOS. Każdy student, który znajduje się na liście studentów może wziąć udział w rejestracji na lektoraty. Studenci zazwyczaj mogą odbyć cztery semestry lektoratów. Studenci sami wybierają sobie język, którego chcą się uczyć oraz język, z którego będą zdawać egzamin. Przed zapisaniem się na lektorat, studenci wykonują testy poziomujące.

LEKTORAT – JAKIE NIESIE KORZYŚCI?

Lektorat pozwala na przygotowanie się studentowi do egzaminu językowego.  Taki zdany egzamin pozwala obronić pracę licencjacką oraz ukończyć studia. Poza tym nauka języka i potwierdzający poziom znajomości danego języka certyfikat, pozwala studentowi na wyjazd na wymianę zagraniczną lub na praktyki zagraniczne. Nauka języków jest coraz bardziej popularna, a coraz więcej studentów wybiera coraz to nowe, bardziej egzotyczne języki obce.

Hologramy kolekcjonerskie ELS 31-03-2019! Zamów już dziś!