Legitymacja studencka

LEGITYMACJA STUDENCKA – INFORMACJE PODSTAWOWE

ELS – Elektroniczna Legitymacja Studencka to nowa postać tradycyjnej papierowej legitymacji studenckiej. Elektroniczna Legitymacja Studencka ma formę karty w kolorze zielonkawym, wykonana jest z tworzywa sztucznego. Wszystkie uczelnie w Polsce obowiązuje jednolity wzór graficzny dla legitymacji studenckich.  Legitymacja pozwala studentom na ulgowe (-50%) przejazdy komunikacją miejską oraz – do ukończenia 26. roku życia – do ulgowych przejazdów koleją i autobusami. Karta ELS może być wykorzystywana  też  jako karta biblioteczna, karta dostępu do laboratoriów, bilet komunikacji miejskiej, karta płatnicza itp.

LEGITYMACJA ELEKTRONICZNA – JAK POTWIERDZIĆ JEJ WAŻNOŚĆ? 

Ważność legitymacji ELS potwierdzają hologramy studenckie ELS. Wszystkie naklejki muszą być zgodne z  są rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji. Naklejka semestralna z hologramem ELS  posiada znak orła oraz  znak RP.  Znak orła oraz znak RP świadczą o tym, że hologram studencki ELS jest oryginalny. Innymi wymaganymi elementami na naklejkach studenckich są laserowo cięta data i specjalne zabezpieczenie w postaci “plastra miodu”. Gdy odklejamy naklejkę dzięki takiemu specjalnemu zabezpieczeniu, zostaje ona zniszczona i staje się bezużyteczna. Każdy hologram studencki, aby został uznany za autentyczny musi mieć też odpowiednie wymiary – 9 mm x 10 mm. Hologramy studenckie, studenci odbierają w swoich dziekanatach.

HOLOGRAMY KOLEKCJONERSKIE

Hologramy studenckie mogą być kolekcjonowane. Hologramy kolekcjonerskie są identyczne jak naklejki na legitymację ELS na polskich uczelniach. Tak samo jak one zawierają wszelkie wyżej wymienione elementy. Różnicą jest to, ze naklejki kolekcjonerskie nie mogą być wykorzystywane w taki sam sposób jak naklejki studenckie. Jest to zabronione prawnie.

Hologramy kolekcjonerskie na legitymację ELS 31-03-2019 już w sprzedaży!