Legitymacja doktoranta

ELD – ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA DOKTORANTA

Legitymację doktorancką otrzymują doktoranci, czyli studenci stopnia trzeciego. Elektroniczna legitymacja doktoranta zastąpiła papierowe legitymacje. Elektroniczna legitymacja może pełnić rolę tradycyjnej legitymacji, karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Czasem możliwe jest także zakodowanie na niej karty płatniczej. Wzór ELD określa rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. ELD raz w roku aktualizowana jest hologramem doktoranckim wydawanym na dziekanacie uczelni akademickiej. Owa naklejka ELD z reguły ma datę: 30-09-rr. Jeśli interesują cię identyczne hologramy doktoranckie – zapraszamy do naszego sklepu !

LEGITYMACJA DOKTORANCKA – CO ZAWIERA?

Elektroniczna legitymacja doktoranta to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym. Zawiera ona: zdjęcie, dane osobowe, termin ważności dokumentu, potwierdzony niewielkim hologramem oraz widoczny zapis uprawnień do ulg przysługujących doktorantom. Doktorant otrzymuje jedną legitymację na cały czas trwania studiów. Ważność legitymacji potwierdzają naklejki studenckie ELS. Osoba, która utraciła prawo posiadania ELD zobowiązana jest do jej zwrotu.

LEGITYMACJA DOKTORANCKA – JAK POTWIERDZIĆ JEJ WAŻNOŚĆ 

Ważność ELD potwierdza naklejka hologramowa ELS. Hologram kolekcjonerski na legitymację studencka ELS służy do uwierzytelniania legitymacji studenckich ELS, międzynarodowych kart ISIC i innych dokumentów, dzięki którym studenci uzyskują przywileje. Naklejka na legitymację zawierać musi znak orła, znak RP  oraz laserowo nacinaną datę. Naklejki studenci otrzymują co semestr w dziekanatach swoich uczelni. Naklejki takie można też kolekcjonować. Już dziś możesz zakupić najnowszy hologram kolekcjonerski ELS 31-03-2019!

Hologramy kolekcjonerskie ELS 31-03-2019 już w sprzedaży! Sprawdź już dziś i zakup!