Książeczka studencka

KSIĄŻECZKA STUDENCKA– INDEKS 

Książeczka studenta, czyli powszechnie znany indeks studencki to dokument w formie książeczki, który potwierdza status studenta i jego tożsamość. W książeczce studenta zapisywane są wszystkie zaliczenia i egzaminy wraz z ocenami ze wszystkich lat studiów. Indeks stanowi więc swego rodzaju zapis o przebiegu studiów studenta. W indeksie możemy znaleźć oceny z egzaminów, informacje o zaliczonych przedmiotach, wpisy wykładowców, potwierdzające zaliczenia oraz oceny uzyskane za dane zaliczenia.

KSIĄŻECZKA DLA STUDENTA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

Aby usprawnić i ulepszyć system zarządzania sprawami studenckimi, coraz więcej uczelni wycofuje papierowe indeksy w postaci książeczki studenckiej. Niemal wszystkie uczelnie w Polsce stosują już programy komputerowe takie jak USOS, które pozwalają na elektroniczną obsługę studentów. Przez systemy elektronicznej obsługi studenta, studenci mogą wypełniać wnioski, podania oraz formularze. Nie musza także oczekiwać w długich kolejkach po wpisy wykładowców, ponieważ oceny wstawiane są dziennika elektronicznego.  

ELS – ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA 

Poza elektronicznym indeksem, na polskich uczelniach zagościła również Elektroniczna Legitymacja Studencka. Elektroniczna legitymacja studencka to dokument, potwierdzający status studenta i przysługujące mu zniżki np. przy przejazdach komunikacją miejską ZTM (bez względu na wiek w środkach komunikacji miejskiej oraz do 26 roku życia przypadku PKP).  ELS funkcjonują na uczelniach takich jak: Uniwersytet Warszawski (UW), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Warszawska (PW), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ) czy Szkoła Główna Handlowa (SGH). Aby legitymacja mogła być uznana za ważną posiadać musi nowy hologram els.

31-03-19 hologram studencki na legitymację ELS – naklejka z nową datą już w sprzedaży – sprawdź!