Konsultacje

KONSULTACJE – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Konsultacje na studiach to dyżury wykładowców, prowadzących zajęcia przeznaczone dla studentów poza godzinami zajęć. Konsultacje są prowadzone w celu omówienia bieżących zagadnień związanych z zagadnieniami przedmiotu lub  kwestii dotyczących zaliczenia przedmiotu, bądź tez zaliczeń cząstkowych. W czasie konsultacji studenci mogą zaliczyć swoje nieobecności lub nieprzygotowania do zajęć. Konsultacje dla studentów są ustalane indywidualnie przez każdego prowadzącego zajęcia. Zazwyczaj takie konsultacje odbywają się raz w tygodniu.

KONSULTACJE – DLA KOGO?

Na konsultacje zgłosić się wszyscy studenci, którzy znajdują się na liście studentów i uczęszczają na zajęcia do prowadzącego. Czasem konsultacje mogą być otwarte i wówczas może przyjść na nie każdy chętny student, także ci, którzy nie są zapisani na zajęcia do danego prowadzącego. Konsultacje organizowane zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu. Terminy konsultacji podawane są na stronach internetowych oraz mailowo przez prowadzących lub na zajęciach. O wszelkich zmianach godzin czy miejsc konsultacji studenci informowani są przez administrację dziekanatu mailowo lub za pośrednictwem strony internetowej wydziału. Czasem istnieje możliwość umówienia się z prowadzącym na konsultacje w innym terminie niż standardowo ustalony.

ELS, A KONSULTACJE 

Legitymacja studencka to dowód, który potwierdza status studenta danej osoby oraz jej tożsamość. Legitymacja studencka zawiera dane personalne studenta takie jak: imię i nazwisko, PESEL, numer albumu, a także zdjęcie studenta. Każdy student, który widnieje na liście studentów, a tym samym posiada aktualną legitymację ELS może przyjść na konsultacje do prowadzącego. Ważność legitymacji ELS potwierdza ważna naklejka studencka ELS.

Już teraz kup nowy hologram kolekcjonerski na legitymację ELS 31-03-19!