Kolokwium

KOLOKWIUM – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Kolokwium (łac. colloquium – rozmowa), jest to ustny lub pisemny sprawdzian bieżącej wiedzy i umiejętności studentów szkół wyższych, na zajęciach ćwiczeniowych oraz na wykładach, będący na studiach podstawą m.in. do wystawienia zaliczenia z danego przedmiotu lub dopuszczenia do egzaminu. Na studiach, aby zdać, trzeba zaliczyć kolokwium.

KOLOKWIUM – BRAK ZALICZEŃ I UTRATA STUDENCKIEJ LEGITYMACJI ELS

Zdane kolokwia pozwalają zaliczyć semestr i dostać przepustkę do dalszego studiowania. Gdy zlekceważymy sobie naukę do kolokwiów, nie zdamy ich. Gdy nie zaliczymy kolokwiów i nie zdamy przedmiotów wymaganych przez program, wówczas możemy zostać skreśleni z listy studentów danej uczelni. Skreślenie z listy studentów wiąże się z utartą legitymacji studenckiej. Brak legitymacji ELS  uniemożliwia korzystanie z ulg, zniżek i rabatów studenckich jakie gwarantuje status studenta i ważna ELS potwierdzona hologramem z aktualną datą ważności.

NAKLEJKI ELS 

Naklejki hologramowe przyklejane na legitymację ELS potwierdzają ważność legitymacji studenckiej, a tym samym status studenta. Hologramy na legitymację stały się obecnie przedmiotem zainteresowania filatelistów. Kolekcjonerzy mogą je zbierać tylko i wyłącznie do celów kolekcjonerskich, nie można ich używać tak jak naklejek studenckich otrzymywanych na wydziałach uczelni.

Hologramy kolekcjonerskie ELS 31-03-2019 już w sprzedaży! – Zamów już dziś!