Karta obiegowa

KARTA OBIEGOWA – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Karta obiegowa to dokument, który potwierdza, że student nie posiada  żadnych zobowiązań wobec jednostek uczelnianych: wydziału, biblioteki uczelnianej, bibliotek wydziałowych, itp. Karta obiegowa potocznie nazywana jest obiegówką. Na karcie znajdują się podpisy osób odpowiedzialnych za dane jednostki – podpisy z biblioteki, podpisy potwierdzające opłaty za warunki, czy podpis potwierdzający oddanie legitymacji studenckiej. Każda uczelnia ma własne wymagania i zwór karty obiegowej, dlatego też karty obiegowe na różnych uczelniach mogą wyglądać inaczej.

KARTA OBIEGOWA – DO CZEGO SŁUŻY?

Student musi oddać na koniec studiów kartę obiegową, aby móc otrzymać dyplom ukończenia studiów i zakończyć je. Karta obiegowa potwierdza rozliczenie się studenta z wszystkimi jednostkami uczelnianymi, dlatego też potwierdza czyste konto studenta i pozwala na odebranie dyplomu ukończenia studiów.

ELS – ZAKOŃCZENIE STUDIÓW 

Kończąc studia na uczelni wyższej, należy też oddać ELS – Elektroniczną Legitymację Studencką, która potwierdza status studenta. Karta obiegowa zawiera również miejsce na podpis, potwierdzający oddanie legitymacji studenckiej ELS. Student, kiedy oddaje legitymację studencką, nie może już dłużej korzystać z ulg studenckich. Jeśli zakończyłeś studia i chcesz nadal czuć się jak student, możesz zacząć kolekcjonować naklejki els na legitymację studencką.

Hologramy kolekcjonerskie ELS 31-03-2019 już w sprzedaży!