Inżynier

INŻYNIER – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Tytuł inżyniera otrzymuje osoba, która ukończyła studia o profilu technicznym. W Polsce tytuł inżyniera studenci otrzymują głównie na politechnikach, ale nie tylko. Kierunki studiów technicznych znajdziemy także na uniwersytetach specjalistycznych. Studia inżynierskie obejmują 7 semestrów ( w przeciwieństwie do swojego odpowiednika – studiów licencjackich,które trwają 6 semestrów). Poza tym, studia inżynierskie charakteryzują się tym, że kształcą w dużej części praktyczne umiejętności.

STUDIA INŻYNIERSKIE, A LEGITYMACJA STUDENCKA 

Student na studiach inżynierskich posiada elektroniczną legitymację studencką ELS. Legitymacja studencka potwierdza obecność na liście studentów danej uczelni. Aby legitymacja ELS mogła zostać uznana za ważną musi posiadać aktualną naklejkę hologramową ELS. Studenci dzięki legitymacji studenckiej mogą korzystać ze zniżek  i ulg studenckich wynikających ze statusu studenta. Naklejki studenckie ELS mogą być też kolekcjonowane. Obecnie zbieranie znaczków ELS staje się coraz bardziej popularne. Już teraz możesz zakupić nowy hologram kolekcjonerski ELS z datą 31-03-2019!

Nowe naklejki hologramowe dla kolekcjonerów 31-03-2019  – kup teraz!