Indywidualny tok studiów

INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW – INFORMACJE PODSTAWOWE

Indywidualny tok studiów polega na tym, iż studenci mogą zaplanować swoje zajęcia na studiach całkowicie samodzielnie. Jest to głównie odpowiednia opcja dla tych, którzy są w trackie pisania pracy naukowej. Indywidualny tok studiów podejmowany jest najczęściej przez studentów studiów interdyscyplinarnych. ITS jest programem dostępnym dla studentów uniwersytetów i wyższych uczelni technicznych  w całej Polsce.

INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW – DLA KOGO?

O indywidualny tok studiów mogą starać się wybitni studenci, którzy mają dobre oceny, a ich średnia wynosi 4,5 lub więcej. Indywidualny Tok Studiów jest przeznaczony dla studentów, którzy wyróżniają się na uczelni, uczestniczą w konferencjach naukowych oraz posiadają na swoim koncie własne publikacje. Student, który ma Indywidualny Tok Studiów powinien skończyć każdy z etapów w terminie oraz przede wszystkim – uzyskać wymagane punkty ECTS na semestr. Przed ubieganiem się o Indywidualny Tok Studiów należy wybrać opiekuna naukowego, który będzie nadzorował realizację programu studiów, a także pomoże przy wyborze przedmiotów do zaliczenia na danym etapie.

JAKI WPŁYW NA INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW MA LEGITYMACJA STUDENCKA?

Legitymacja studencka ELS potwierdza status studenta i jego tożsamość. W związku z tym, każdy student, który chce się ubiegać o ITS musi mieć ważną legitymację studencką. Aby legitymacja była uznana za ważną musi posiadać aktualną naklejkę hologramową ELS. Naklejki takie są też coraz częściej kolekcjonowane przez profesjonalnych filatelistów.

Hologram studencki na legitymację ELS 31-03-2019 – już dziś kup do kolekcji!