Indywidualna Organizacja Studiów

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW – INFORMACJE PODSTAWOWE 

IOS – Indywidualna Organizacja Studiów to tryb specjalny organizacji zajęć oraz sesji dla studentów uczelni wyższych w Polsce. IOS często mylona jest z Indywidualnym Tokiem Studiów. IOS została tworzona dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie edukacji na standardowych zasadach. Indywidualną organizację przyznaje się najczęściej w szczególnych przypadkach. Zgodę na ITS przyznaje dziekan wydziału. IOS polega na tym, że student samodzielnie ustala tryb chodzenia na zajęcia w ramach swojego kierunku oraz terminy egzaminów.

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW – W JAKICH PRZYPADKACH?

Aby uzyskać zgodę na Indywidualną Organizację Studiów, student powinien wystosować odpowiednie podanie. Najczęściej zgoda na IOS przyznawana jest: gdy student studiuje drugi kierunek studiów, przy okazji wyjazdu na stypendium zagraniczne, gdy student uczestniczy w reprezentacjach sportowych lub jeśli działa w organizacjach naukowych i społecznych, w trakcie przewlekłej choroby lub innego wypadku losowego.

IOS, A LEGITYMACJA STUDENCKA ELS 

Wniosek o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów może złożyć każdy student, znajdujący się na liście studentów danej uczelni. Każdy student,który widnieje na liście posiada również Elektroniczną Legitymację Studencką ELS. ELS, aby mogła być uznana za ważną, musi posiadać aktualną naklejkę na legitymację ELS. Naklejka ta występuje w formie hologramu i posiada na swojej powierzchni laserowo naciętą datę oraz znak orła i znak RP. Naklejki hologramowe znajdujące się na legitymacji ELS można również kolekcjonować.

31-03-2019 – nowe naklejki hologramowe ELS dla kolekcjonerów – zamów już dziś!