Indeks studencki

INDEKS STUDENCKI

Indeks studencki to dokument, który potwierdza obecność na liście danej uczelni, a dokładnie bycie studentem. Indeks studenckim jest odpowiednikiem„dzienniczka ucznia”i jest jednym z najbardziej charakterystycznych symboli czasów studenckich. Dawniej na uczelniach indeks występował w wersji papierowej, obecnie coraz więcej uczelni posiada systemy elektroniczne takie jak USOS. Systemy te w większości wyparły klasyczny indeks papierowy z uczelni.

PAPIEROWY INDEKS STUDENCKI – CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Indeks papierowy jest jeszcze czasem spotykany na polskich uczelniach. Zazwyczaj jest on prowadzony obok systemów elektronicznych. Papierowy indeks studencki kiedyś był jedyną formą dokumentu zawierającego podstawowe informacje o studencie. Znaleźć w nim można było informacje takie jak: imię i nazwisko studenta, data i miejsce jego urodzenia, zdjęcie studenta, numer albumu, informacje o uczelni, kierunku i toku studiów. Indeks stanowił swoistą dokumentację przebiegu studiów. Znajdowały się w nim tabelki, w których znajdowało się miejsce na informacje dotyczące zaliczeń przedmiotów. Mogliśmy tam znaleźć: potwierdzenie zaliczenia kolejnych lat oraz semestrów studiów (wraz z podpisem oraz pieczątką dziekana wydziału), uzyskane oceny z ćwiczeń, egzaminów i zaliczeń wraz z podpisami wykładowców, potwierdzenie odbycia przez studenta praktyk oraz informacje na temat zdobytych nagród i wyróżnień w czasie edukacji wyższej.

INDEKS W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM

Obecnie indeks został wyparty przez systemy elektroniczne. Jednym z najbardziej znanych jest USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów. To tam studenci mogą sprawdzić status zaliczenia swoich przedmiotów oraz oceny z egzaminów i kolokwiów. Przez system ten studenci mogą wypełnić też podanie,  wniosek czy ankietę. Systemy elektroniczne znacznie ułatwiają pracę uczelni oraz przyspieszają wszelkie czynności administracyjne związane ze studiami.

Hologram studencki dla kolekcjonerów na ELS 31-03-2019 – sprawdź ofertę i uzupełnij kolekcję!