Elektroniczny indeks studencki

INDEKS STUDENCKI – INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks studencki jest dokumentem, który ma postać małej książeczki. Indeks jest jednym z najważniejszych dokumentów, który posiadać powinien każdy student, ponieważ zawiera on najważniejsze informacje o przebiegu studiów i realizacji programu przez studenta. Do indeksu wpisuje się oceny oraz  zaliczenia danych przedmiotów z całego toku studiów.

INDEKS STUDENCKI – CO ZAWIERA?

Indeks studencki zawiera wszelkie niezbędne informacje na temat studenta oraz realizacji przez niego programu studiów. Na pierwszej stronie indeksu znajdziemy zdjęcie studenta i jego dane osobiste. W indeksie studenckim, na każdej kartce indeksu znajduje się imię i nazwisko studenta. Ułatwia to dokonywanie wpisów do indeksów. Profesorowie nie muszą dzięki takiemu rozwiązaniu za każdym razem sprawdzać pierwszej strony. Indeks zawiera specjalne  tabelki, do których wpisać można informacje na temat zaliczeń przedmiotów. Indeks studencki jest też miejscem do wpisania różnych uwag na temat edukacji studenta.

STUDENCKI INDEKS ELEKTRONICZNY

Elektroniczny indeks studencki powstał aby usprawnić i przyspieszyć proces wpisywania zaliczeń. Dzięki indeksowi elektronicznemu studenci nie muszą czekać w długich kolejkach po wpis do indeksu papierowego. Co więcej wersja elektroniczna jest znacznie bardziej odporna na zniszczenia niż papierowy indeks – chroni to informacje na temat przebiegu studiów i realizacji programu przez wszystkie lata kształcenia wyższego przez studenta. Coraz więcej uczelni wprowadza taki system przechowywania danych. Jednym z największych elektronicznych udogodnień, które powszechnie zagościło na uczelniach w Polsce jest ELS – Elektroniczna Legitymacja Studencka.

31.10.2019 hologram studencki na legitymację ELS – kup nowy egzemplarz do kolekcji!