Egzamin maturalny

EGZAMIN MATURALNY – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Egzamin maturalny, czyli tzw. matura przeprowadzana jest od 2005 roku. Matura zastąpiła egzamin dojrzałości. Maturę zdają osoby, które ukończą szkołę średnią – liceum lub technikum. Zdanie matury jest niezbędne do tego, aby móc dostać się na studia na studia wyższe. Matura składa się z części podstawowej oraz rozszerzonej. Zdający przystępują do egzaminu maturalnego w szkole, którą ukończyli. Egzamin maturalny przeprowadzany jest przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w jednej sesji, trwającej od maja do września.

EGZAMIN MATURALNY – PO CO GO ZDAWAĆ?

Matura pozwala uczniom na dostanie się na uczelnię wyższą. W postępowaniu kwalifikacyjnym na większość uczelni, brane pod uwagę są właśnie wyniki z matur. W czasie egzaminu maturalnego uczniowie zdają egzaminy z języka polskiego, angielskiego oraz matematyki na poziomie podstawowym (są to przedmioty obowiązkowe). Na maturze można zdawać też wybrane przez siebie przedmioty na poziomie rozszerzonym. W zależności od wybranego kierunku studiów, uczniowie wybierają przedmioty, które chcą zdawać.

LEGITYMACJA STUDENCKA PO MATURZE 

Osoby, które dobrze zdadzą maturę i dostaną się na uczelnię wyższą otrzymają legitymację studencką. Dzięki niej będą oni mogli potwierdzić status studenta. Legitymacja ELS pozwala też na korzystanie z ulg i rabatów studenckich. Aby legitymacja mogła zostać uznana za ważna musi posiadać ważną naklejkę na legitymację ELS.

 

Już dziś zamów najnowszy hologram kolekcjonerski ELS 31-03-2019 !