Abiturient

ABITURIENT – KIM JEST?

Określenie “abiturient” pochodzi z języka łacińskiego. Abiturient oznacza osobę, która ukończyła jakiś etap edukacji. Zwykle chodzi o ucznia, który ukończył szkołę średnią i został dopuszczony do matury. . Ukończenie tego  etapu edukacyjnego nie wiąże się z uzyskaniem dyplomu tak jak jest to w przypadku absolwenta. Określenie “abiturient” nie jest dzisiaj powszechnie używane. Można go usłyszeć podczas imprez związanych z końcem szkoły, np. na studniówce.

ABITURIENT – CO PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ŚREDNIEJ?

Po uzyskaniu tytułu abiturienta możliwych do wyboru jest kilka ścieżek. Uczeń może ubiegać się o przyjęcie na  studia, aby to zrobić musi przystąpić do egzaminu maturalnego i zdać go. Na większości uczelni w Polsce rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw maturalnych – wyników z egzaminu. Inną opcją jest wyjazd na studia za granicę lub rozpoczęcie pracy w danym zawodzie. Edukacja wyższa w Polsce nie jest obowiązkowa, na uczelnie wybierają się osoby, które chcą kontynuować swoją naukę i uzyskać tytuł.

LEGITYMACJA STUDENCKA ELS – DLA KOGO?

Każdy student otrzymuje legitymację studencką. Elektroniczna Legitymacja Studencka funkcjonuje już niemal na wszystkich uczelniach w Polsce. Po zakwalifikowaniu się na studia, abiturienci, którzy zmieniają swój status na studencki dostają wraz z legitymacją, naklejki els. Ważna legitymacja studencka zapewnia ulgi i rabaty studenckie na przejazdy komunikacją miejską czy kolejami PKP orz w kawiarniach i restauracjach. Osoby, które nie są studentami mogą nabyć hologramy kolekcjonerskie ELS na legitymację studencką.

31-10-2019 hologram kolekcjonerski ELS- kup nowy okaz do kolekcji!