Status studencki – weryfikacja

STATUS STUDENCKI – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Status studenta to status, jaki przypisać można określonej osobie, która kształci się na uczelni wyższej – uniwersytecie, akademii lub politechnice. To właśnie status studencki oznacza bycie członkiem danej uczelni. Status studenta nabywa się wraz z dniem przyjęcia na studia.

STATUS STUDENCKI – JAK ZWERYFIKOWAĆ?

Posiadanie statusu studenta nie jest równoznaczne z możliwością korzystania z tegoż statusu. Najpierw trzeba go potwierdzić. Jednym ze sposobów weryfikacji statusu studenta jest okazanie legitymacji studenckiej ELS. Legitymacja ELS to dokument, który każdy student otrzymuje po przyjęciu na studia. Legitymacja potwierdza obecność studenta na liście danej uczelni. Okazanie legitymacji uprawnia do korzystania z atrakcyjnych zniżek dla studentów, nawet do 50%. ELS upoważnia m.in. do ulgowych  przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Warszawie i innych dużych miast akademickich.

WAŻNA LEGITYMACJA ELS 

Należy pamiętać, że sama legitymacja nie wystarczy do uzyskania przywilejów studenckich. Aby legitymacja mogła być uznana, musi posiadać aktualną naklejkę hologramową ELS, która potwierdzi jej ważność. Naklejka taka posiadać musi elementy takie jak: znak orła, znak RP oraz laserowo nacinaną datę. Hologramy ELS mogą być także kolekcjonowane.

Poczuj się jak student, zakup najnowszy hologram kolekcjonerski ELS 31-03-2019!