Immatrykulacja

IMMATRYKULACJA – INFORMACJE PODSTAWOWE

Immatrykulacja to słowo pochodzące od łacińskiego słowa immatriculare „wciągnąć do spisu”. Oznacza ono akt przyjęcia w poczet studentów uczelni lub uroczystość przyjęcia nowych studentów na pierwszy rok studiów. Na immatrykulacji zbierają się wszystkie władze uczelni. Immatrykulacja to wyjątkowo uroczyste i podniosłe wydarzenie. Podczas uroczystości wygłaszane są wykłady przez najznamienitszych profesów uczelni.

 

IMMATRYKULACJA W KALENDARZU AKADEMICKIM

Immatrykulacja odbywa się w zależności od wyboru terminu przez władzę uczelni. Zazwyczaj uroczystość ta planowana jest na początku roku akademickiego, czyli w październiku, na początku miesiąca.Data immatrykulacji najczęściej podawana jest nowym studentom przy odbieraniu decyzji o przyjęciu na uczelnię. Data immatrykulacji znajduje się też na stronach internetowych uczelni, wydziałów oraz instytutów. Można ją również odnaleźć w kalendarzu akademickim.

IMMATRYKULACJA, A LEGITYMACJA STUDENCKA ELS

Legitymacja studencka ELS jest wydawana jeszcze przed immatrykulacją. Na niektórych uczelniach immatrykulacja odbywa się pod koniec października, a status studenta jest aktywny od początku miesiąca – października. Aby status studenta mógł być potwierdzony niezbędna jest  ELS. Aby legitymacja studencka ELS była ważna musi ona posiadać aktualną naklejkę ELS. Naklejki wydawane są w dziekanatach uczelni. Hologramy, które przyklejane są na legitymacji, można również kolekcjonować.

Hologramy kolekcjonerskie na legitymację ELS 31-03-2019 już w sprzedaży! Zamów teraz!